Matrix T7xe Virtual Active Treadmill

Matrix T7xe Virtual Active je interaktivna traka za trčanje koja omogućava vežbanje uz video prikaz predela kroz koje se trči (svetske metropole, nacionalni parkovi...). Vežbajući na ovoj traci, stiče se jedinstveno vežbačko iskustvo. Programi i varijacije treninga su različiti i prilagodljivi potrebama.

Dimenzije trake (D x Š x V): 213 x 87 x 132 cm
Težina trake: 168kg
Maksimalna težina korisnika: 182kg