Matrix T7xe

Matrix T7xe je savremena kardio sprava koja sadrži mnogo različitih tipova treninga. Programi su: Manual, Rolling Hills, Fat Burn, Sprint 8, Target HR (incline), Gerkin Protocol, Calorie Goal, Distance Goal, Time Goal, Army PFT, Navy PRT, Marine PFT, Air Force PRT, Physical Efficiency Battery (PEB).
Proizvod ima personalizovanu komunikaciju sa korisnikom, pa tako olakšava korišćenje i čini ga zabavnim. Poseduje integrisan ventilator sa 3 brzine.