Nastavak za lat mašinu sa hvatovima

Metalni nastavak za lat mašinu dužine 28''.