Tekstilne mini trake za vežbanje

Set tekstilnih traka uključuje komplet od 5 traka različitog stepena opterećenja.
Ove trake mogu da koriste vežbači svih nivoa spremnosti jer se stepeni opterećenja kreću od najlakšeg ka najtežem.
Mini trake se pretežno koriste za vežbe nogu i zadnjice, ali je sa njima apsolutno moguć rad i vežbanje i gornjeg dela tela.
Trake su dužine 60cm.